POWER! Bahasa MalaysiaDownload
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 1 Halaman 10.pdfDownload(0.92 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 1 Halaman 15.pdfDownload(0.60 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 1 Halaman 3.pdfDownload(0.46 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 1 Halaman 4.pdfDownload(0.46 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 2 Halaman 28.pdfDownload(0.49 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 2 Halaman 30.pdfDownload(0.48 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 2 Halaman 31.pdfDownload(0.65 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 2 Halaman 32.pdfDownload(0.46 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 3 Halaman 42.pdfDownload(0.95 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 3 Halaman 51.pdfDownload(1.16 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 3 Halaman 52.pdfDownload(2.11 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 3 Halaman 53.pdfDownload(0.47 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 3 Halaman 54.pdfDownload(0.46 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 4 Halaman 60.pdfDownload(1.09 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 4 Halaman 61.pdfDownload(0.47 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 4 Halaman 63.pdfDownload(0.64 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 4 Halaman 64.pdfDownload(1.33 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 4 Halaman 65.pdfDownload(0.47 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 74.pdfDownload(0.84 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 75.pdfDownload(0.46 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 78.pdfDownload(0.48 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 79.pdfDownload(0.49 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 80.pdfDownload(0.49 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 5 Halaman 81.pdfDownload(0.47 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 6 Halaman 105.pdfDownload(0.49 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 6 Halaman 106.pdfDownload(0.48 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 6 Halaman 95.pdfDownload(0.48 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 6 Halaman 96.pdfDownload(0.50 MB)
POWER! Bahasa Malaysia - Bab 6 Halaman 97.pdfDownload(0.49 MB)

POWER! EnglishDownload
POWER! English - Chapter 1 Page 10.pdfDownload(1.47 MB)
POWER! English - Chapter 1 Page 15.pdfDownload(0.86 MB)
POWER! English - Chapter 1 Page 3.pdfDownload(0.57 MB)
POWER! English - Chapter 1 Page 4.pdfDownload(0.56 MB)
POWER! English - Chapter 2 Page 28.pdfDownload(0.54 MB)
POWER! English - Chapter 2 Page 30.pdfDownload(0.60 MB)
POWER! English - Chapter 2 Page 31.pdfDownload(1.02 MB)
POWER! English - Chapter 2 Page 32.pdfDownload(0.54 MB)
POWER! English - Chapter 3 Page 42.pdfDownload(1.54 MB)
POWER! English - Chapter 3 Page 51.pdfDownload(2.02 MB)
POWER! English - Chapter 3 Page 52.pdfDownload(4.00 MB)
POWER! English - Chapter 3 Page 53.pdfDownload(0.58 MB)
POWER! English - Chapter 3 Page 54.pdfDownload(0.50 MB)
POWER! English - Chapter 4 Page 60.pdfDownload(1.10 MB)
POWER! English - Chapter 4 Page 61.pdfDownload(0.58 MB)
POWER! English - Chapter 4 Page 63.pdfDownload(0.70 MB)
POWER! English - Chapter 4 Page 64.pdfDownload(2.37 MB)
POWER! English - Chapter 4 Page 65.pdfDownload(0.51 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 74.pdfDownload(1.29 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 75.pdfDownload(0.56 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 78.pdfDownload(0.60 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 79.pdfDownload(0.59 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 80.pdfDownload(0.61 MB)
POWER! English - Chapter 5 Page 81.pdfDownload(0.52 MB)
POWER! English - Chapter 6 Page 105.pdfDownload(0.60 MB)
POWER! English - Chapter 6 Page 106.pdfDownload(0.60 MB)
POWER! English - Chapter 6 Page 95.pdfDownload(0.58 MB)
POWER! English - Chapter 6 Page 96.pdfDownload(0.61 MB)
POWER! English - Chapter 6 Page 97.pdfDownload(0.60 MB)

Keratan berikut adalah daripada buku POWER! Bahasa Malaysia yang diterbit oleh Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK). Hak cipta buku ini adalah milik AKPK.

Buku POWER! Bahasa Malaysia ini boleh didapati dari mana-mana cawangan AKPK. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi pegawai AKPK di talian 03-2616 7766.

Penafian:
Maklumat yang terkandung ini bertujuan untuk pendidikan semata-mata. Ia bukanlah pengganti kepada nasihat atau saranan yang mungkin anda terima daripada penasihat kewangan profesional.

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) menafikan sebarang liabiliti kepada mana-mana pihak yang menggunakan maklumat ini sebagai asas untuk membuat sebarang keputusan atau tindakan.